Centrum Tradiční čínské medicíny

msRNDr. Magdalena Šoustalová

Tradiční čínská medicína mě zaujala svým komplexním přístupem k člověku i k nemoci, kterou nevnímá izolovaně, ale v kontextu stavu celého organismu a ve vzájemných souvislostech, díky čemuž se nezabývá pouze jejími příznaky, ale směřuje k příčině a efektivně tak řeší široké spektrum potíží. Toto pojetí bylo primárním podnětem mého zájmu o tradiční čínskou medicínu, který mne přivedl až k jejímu studiu a zahájení vlastní praxe.

Základem mých terapií je individuální přístup. Při aplikování léčebných postupů a praktik vycházím z pohledu na jednotlivce v jeho celistvosti, ve spojení s prostředím a životním stylem.

Svou úlohu terapeuta pojímám jako průvodce léčebným procesem, kterým klient prochází na své cestě ke zdraví a k celkové harmonii pomocí bylinné léčby, stimulace akupunkturních bodů, vhodné stravy a cvičení.

 

Původní vzdělání

 • 1989 – UJEP Brno, obor biochemie
 • 1991 – Masarykova univerzita, rigorózní zkouška, obor biochemie

Obecné

 • 2010 listopad – Masér mimo zdravotnická zařízení – Masérská a trenérská škola Mgr. Romana Šimáčka Brno

Tradiční čínská medicína

 • 2011 září – 2013 červen – Dvouleté studium TČM v Brně (MUDr. Doris Danielová)
 • 2013 – kurz pulzové diagnostiky – (MUDr. Jiří Mařádek)
 • 2014 květen – kurz mimořádné dráhy – (MUDr. Jiří Mařádek)

Přehled služeb:

 • poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny
 • vstupní konzultace před procedurou
 • masáže (Qua-sha)
 • baňkování
 • harmonizace akupunkturních bodů a drah (akupunktura)
 • moxování akupunkturních bodů
 • redukční hubnoucí kúry

Návštěva a její průběh

Klíčem k efektivní léčbě je stanovení správné diagnózy a to nejen aktuálních problémů, ale také výchozí situace, která zapříčinila současný stav. V tradiční čínské medicíně je snaha dobrat se podstaty energetické nerovnováhy, proto je důležitá každá maličkost.

První návštěva trvá zhruba 1,5 hodiny. Je stanoven terapeutický plán. Každá další návštěva se pohybuje podle okolností cca1 hodinu a reaguje na změny, které nastaly po předcházející návštěvy.

Počet a frekvence návštěv závisí na mnoha faktorech, charakter obtíží, průběh a délka jejich trvání, věk klienta, celkový zdravotní stav. Proto někteří lidé mohou zaznamenat úlevu po první návštěvě a u některých je potřeba více návštěv.

Počet a frekvence návštěv závisí také na tom, jak je klient připraven přijmout a nastolit změnu životních návyků, tam, kde je toho třeba. U chronických stavů je většinou nutná pravidelná návštěva jednou týdně po dobu několika týdnů až měsíců.

Z tohoto důvodu se nedá dopředu říci, jak přesně bude Vaše procedura vypadat. Mezi jednotlivé složky tradiční čínské medicíny, se kterými se může klient našeho masážního centra nejčastěji setkat.